نصب و راه اندازی دوربین پلاک خوان در روستای حسن اباد در رویان