سیستم های هشدار دهنده در نور

سیستم های هشدار دهنده در نور

سیستم های هشدار دهنده در نور

آشنایی با سیستم های اعلام حریق ، اجزای آن و طریقه کارکرد

سیستم های هشدار دهنده در نور _ اهمیت سیستم های اعلام حریق در کجاست ؟ آتش از دیرباز یکی از عوامل جدایی ناپذیر زندگی انسان بوده است. اما همین رفیق دیرینه اگر از کنترل خارج شود می تواند آسیب های جبران ناپذیری به زندگی انسان وارد کند و حتی باعث نابودی محیط و بسیاری از منابع گردد.

گاها حتی خاکستر ها و دوده های باقی مانده از آتش نیز می توانند اثرات زیست محیطی منفی داشته باشند.

به همین خاطر حوزه ای به نام سیستم های اطفا و اعلام حریق به وجود آمده است. که وظیفه آن در درجه اول جلوگیری از آتش سوزی و در درجه دوم کاهش ضرر و زیان های ناشی از آن است. سیستم های اعلام و اطفا حریق از طریق اجزای مختلفی که به آن خواهیم پرداخت توان تشخیص خطر و آتش سوزی را دارند و می توانند به میزان قابل توجهی از آن جلوگیری کنند.

ایمن اندیشان خزر

سیستم های هشدار دهنده حریق، محصولات احتراق، مانند دود،ذرات ریز آئرسل(، گرما)حرارت و نور را تشخیص می دهند و درمدتی کوتاه توجه ساکنان را برای اجازه خروج ایمن ساکنان جلب میکنند.

از هشدارهای صوتی و تصویری برای اعلام خطر اماده باش و آگاه کردن ساکنین ساختمان از آتش سوزی استفاده می کنند.در مناطق مسکونی، ممکن است سیستم اعلام حریق از تعدادکمی تشکیل شده باشد.

سیستم های اعلام حریق در ساختمان های بزرگ پیچیده تر هستند. آنها شامل اجزای منحصربفرد، مانند ردیاب های دود یا گرما،حرارت، صفحات کنترل، مراکز فرماندهی آتش، مراکزارتباطات، بوق های هشدار دهنده و بلندگوها هستند.

سیستم های هشدار دهنده در نور

سیستم های هشدار دهنده در نور
سیستم های هشدار دهنده در نور

زنگ های خطر دود

زنگ خطر دود، یک وسیله ایمنی از آتش سوزی است که معمولا تا احتراق را شناسایی می کند هشدار صوتی و یا دیداری به ساکنین ساختمان می دهد. معمولا در خانه های تک نفره، و دربرخی موارد کابردهای تجاری ارزان قیمت استفاده میشود.

یونیزاسیون و فتو الکتریک انواع ردیاب های دود قابل دسترس تجاری هستند.زنگ های خطر دود، بوسیله باطری شارژ می شوند و سخت سیم شده به سیستم برقی ساختمان با باطری اضافی هستند. ردیاب های گرما،حرارت، وسیله سنجش هستند که دمای بالا یا افزایش سرعت دما را تشخیص می دهند.

سپس آنها به صفحه کنترل اعلام حریق وصل می شوند،که جهت تشخیص سیگنال ردیاب و آگاه کردن ساکنان ساختمان از آتش سوزی از طریق یک سیستم هشدار دهنده جداگانه، طراحی میشوند. ردیاب های متداول، معمولا از سیگنالی،علامتی استفاده می کنند.

که به صورت الکترونیکی به صفحات کنترل یا اعلام حریق فرستاده می شود. ردیاب،یا شرایط هشدار یا شرایط نرمال را گزارش می کند. آنها در زمانی کوتاه به ساکنان ساختمان هشدار می دهند، و اجازه فرار از آتش سوزی را در زمان ارزشمند به آنها میدهند.

ساکنان بخواب رفته را مطلع می کنند،که در غیر اینصورت ، گازهای سمی و دود در خواب به آنها چیره خواهد شد. تعریف ردیاب های متنوع به صورت زیر بیان می شود:

دماسنج با دمای ثابت

یک هشدار دهنده میفرستند پس از اینکه،دما در ردیاب به مقدار ثابت می رسد. تعدادی از طرح های با دمای ثابت در دسترس، شامل موارد زیر است:

* ردیاب های آلیاژ فیوزی، از آلیاژهای فلزی استفاده می کنند، که طراحی شدند تا سریعا در دمای مورد نظر ذوب شوند.

* ردیاب های دو فلزی ، از عناصر سنجشی استفاده میکنند که از دو نوار فلزی مختلف ، ساخته شده، هر یک با داشتن ضرایب انبساطی حرارتی متفاوت. هنگامی که نوار های فلزی گرم می شوند،عنصر سنجش خم میشود ، تماس قطع می شود و هشدار دهنده شروع بکار میکند.

* ردیاب های هدایت برقی، یک عنصر سنجش دارند که مقاومت به عنوان تابعی از دما، تغییرمی کند.

* ردیاب های کابل حساس به گرما، شامل دوسیم حامل جریان است که توسط عایق حساس به گرما جدا شدند ، که در دمای سریع نرم می شوند ، در نتیجه اجازه می دهند که سیم ها ، تماس برقی ایجاد کنند.

ایمن اندیشان خزر

*ردیاب های گسترش مایع، عنصر سنجش دارند که شامل مایعی است، که با افزایش دما گسترش می یابد. شناساگرهای دمای ثابت، برای محافظت اموال، نسبت به برنامه های ایمنی حیات مناسبتر هستند. به این دلیل که در بسیاری موارد، فضاها از دود پر نخواهد شد قبل از اینکه دمای سقف به آستانه هشدار برسد. این بستگی به ارتفاع سقف، شکل اتاق و عوامل دیگر دارد.

ردیاب های شعله، به صورت نوری سطوح بالایی از اشعه مادون قرمز (IR) یا اشعه مادون بنفش (UV) را حس می کنند. ترکیب ردیاب های UV/IR به صورت تجاری نیز در دسترس است. شعله، در دامنه طول موج، اشعه مادون قرمز و مادون بنفش را ساطع می کند.

که بوسیله نور خورشید یا نورهای مصنوعی مثلا فلورسنت، لامپ برق، هالید فلز و غیره ساطع نمی شود. این ردیاب ها، دامنه های طول موج خاص اشعه UV یا UR را حس می کنند. یک سیگنال هشدار می فرستند. اگرچه اشعه در مسیر خط مستقیم حرکت می کند.

بازتابنده یا اشعه منعکس شده و یا اشعه خاموش را از سطوح دیوار، کف یا سقف تشخیص می دهد.

ردیاب های دود یونیزاسیون

ردیاب های دود یونیزاسیون با محفظه سنجش طراحی می شوند که عنصر رادیو اکتیو دارد. محفظه دو الکترود بارشده دارد. عنصر رادیواکتیو ، هوای داخل محفظه را شارژ می کند که جریان الکتریکی بین الکترودها ایجاد می شود.

ذرات دود که وارد محفظه سنجش می شوند، تعادل الکتریکی هوا را تغییر می دهند. مقدار بیشتری از دود، عدم تعادل الکتریکی بیشتری ایجاد می کند. وقتی که ذرات احتراق وارد هشدار دهنده دود می شوند، مانع از جریان جاری می شوند.

ردیاب های دود یونیزاسیون، به آتش سوزی های با شعله تند واکنش نشان می دهند، زیرا این آتش سوزی ها ذرات نامرئی تولید می کنند. که کمتر از یک میکرون اندازه دارند. با سرعت کمتری به آتش سوزی هایی که آهسته و بدون شعله می سوزند و تمایل به ایجاد ذرات بزرگتر دارند واکنش نشان می دهند.

سیستم های هشدار دهنده در نور

سیستم های هشدار دهنده در نور
سیستم های هشدار دهنده در نور

ردیاب های دود فتوالکتریک

ردیاب های دود فتوالکتریک از ماده پراکنده ساز نور یا ماده نامشخص نوری استفاده می کنند. آنها حاوی دیود پخش کننده نور (LED)هستند. که به طور مستقیم پرتو مادن قرمز باریک را در آن سوی محفظه تشخیص سیستم، تنظیم می کند.

وقتی که ذرات دود وارد این این محفظه می شوند، با پرتو پراکنده شده و پر نور برخورد می کنند. فتو دیود ، مقدار نور پخش شده ی درون محفظه را کنترل و تنظیم میکند.

وقتی که سطح از پیش تنظیم پرتو (نور)با فتو دیود برخورد می کند، زنگ خطر فعال می شود. ردیاب های دود فتوالکتریک، ابتدا به آتش سوزی هایی که با آهستگی بدون شعله می سوزند واکنش نشان می دهد.

آتش هایی که آهسته میسوزند مقادیر زیادی دود غلیظ و سیاه با گرمای کم تولید می کنند. ممکن است ساعت ها بدون شعله آهسته بسوزند قبل از اینکه درون شعله از هم بپاشند. از آنجا که ردیاب های دود فتوالکتریک روی دود قابل رؤیت عمل می کنند.

لذا آنها جهت تشخیص ذرات دود زیاد، که بوسیله آتش بدون شعله تولید می شوند ، مناسبتر هستند. مدل های فتو الکتریک بهترین مجموعه برای اتاق های نشیمن،اتاق خواب ها و آشپزخانه ها هستند.

زیرا این اتاق ها اغلب شامل قطعات بزرگی از مبلمان، مثل کاناپه ها، صندلی ها و تشک ها هستند. که به صورت آهسته می سوزند و دود بیشتری در این آتش سوزی ها، نسبت به آتش سوزی های شعله دار تولید میکنند.

سیستم های ارتباط صوتی اضطراری

سیستم های ارتباط صوتی اضطراری، پیام های ضبط شده از پیش برنامه ریزی شده ارائه می کنند. که مسیر، دستور العمل ها و صدای آرامش بخش در وضعیت اضطراری میدهند. زمانیکه سازمان آتش نشانی و سایر پرسنل وضعیت اضطراری، موقعیت را ارزیابی می کنند.

دستورات حیات ممکن است به مناطق خاص یا طبقاتی از ساختمان جهت راهنمایی و نقل مکان ساکنین. جهت کمک به عملیات سازمان آتش نشانی یا تنها دادن اطمینان خاطر به ساکنین باقی مانده جهت ایمنی شان در طی حادثه ارائه شود. سیستم های ارتباط صوتی اضطراری.

ایمن اندیشان خزر

سیستم های اعلام حریق صوتی در ساختمان های مرتفع برای سال های زیادی مورد نیاز واقع شده. به وضعیت آتش سوزی در ساختمان های مرتفع متفاوت از آتش سوزی های در ساختمانهای با ارتفاع کم رفتار می شود.

ناحیه ای که تحت تاثیر قرار می گیرد، معمولا شامل کف است. مرزهای حقیقی نواحی بر مبنای برنامه کلی حفاظت آتش، ترتیب نواحی آتش سوزی و طرح تسهیلات اضطراری تخلیه می شوند.

ساکنین در نواحی دیگر ساختمان، از شرایط آتش سوزی توسط وسایل خودکار، که وضعیت را اطلاع میدهند.

سیستم های هشدار دهنده و شناسایی آتش سوزی

به طور متوسط برای ساختمان های بزرگ و مجتمع های ساختمانی، سیستم های هشدار دهنده و شناسایی آتش سوزی شامل همه یا برخی موارد زیر است:

* واحد کنترل سیستم

* منبع نیروی برق اصلی یا اولیه

*منبع برق ثانویه(کمکی)، معمولا باطری ها یا ژنراتور(مولد)اضطراری

سیستم های هشدار دهنده در نور

سیستم های هشدار دهنده در نور
سیستم های هشدار دهنده در نور

تاسیسات ساختمان

1. وسایل شروع زنگ هشدار، مانند شناساگر های آتش خودکار، جایگاه های کشش دستی. یا وسایل جریان سیستم های آبفشان به مدارهای شروع واحد کنترل سیستم متصل شده.

2. وسایل نمایش زنگ هشدار ، مانند زنگ ها، چراغ ها، که متصل به مدارهای ورودی یا شروع واحد کنترل سیستم هستند.

3. کنترل های کمکی مانند عملکردهای خاموش کردن تهویه، که به مدارهای خروجی واحد کنترل سیستم وصل است.

4. نشانه هشدار از راه دور، به محل پاسخ خارجی مانند سازمان آتش نشانی

5. مدارهای کنترل جهت فعال سازی سیستم محافظت آتش یا سیستم کنترل دود، واحد کنترل سیستم آتش مانند یک مرکز سیستم اعلام حریق عمل میکند.

6. تابلو کنترل اعلام حریق، بخش مرکزی شبکه هشدار دهنده/شناسایی آتش سوزی در مدارس، ساختمانهای شهری،آسایشگاه ها،بیمارستان ها، ساختمان های اداری،انبارها، ساختمان های آپارتمانی و فروشگاههای بزرگ است.

دستور شامل موارد زیر است:

1. کنترل ها و پانل های سیستم اعلام حریق صوتی

2. پانل های خدمات ارتباط دوطرفه سازمان آتش نشانی

3. تلفن برای ارتباطات بیرونی

4. پانل های وضعیت جریان آب و شیر آبفشان

5. کنترل های مدیریت دود

6. اعلام کننده ها و پانل های موقعیت مکانی آسانسور

7. پانل های موقعیت پمپ آتش نشانی

8. پانل های موقعیت ژنراتور اضطراری سیستم هشدار دهنده و شناسایی حریق

سنسور های تشخیص دود در سیستم های اعلام حریق بر ۲ نوع هستند.

1.سنسور های نوری.
2.سنسور های آیونیزیشن.

سنسور های نوری از ال ای دی های مادون قرمز استفاده می کنند. این نوع سنسور ها پس از تشخیص دود بر اساس میزان نور دریافتی دیگر هشدار را به کنترلر مرکزی ارسال می کنند. اما سنسور های آیونیزیشن که همه ما آن ها را دیده ایم. این سنسور ها یک نوعی از سنسور های تشخیص بو هستند که به محض احساس دود هشدار را به کنترلر مرکزی ارسال می کنند.

 

برای آشنایی با انواع دوربین ها و سیستم های امنیتی با ایمن اندیشان خزر همراه باشید.

آدرس شرکت ما

ایران، مازندران، آمل سبز میدان مجتمع میرداماد طبقه دوم واحد 2

مهندس ایزدی :

09111254463

مهندس بلوریان :

09221312400

تلفن تماس:

44251362 011

اشتراک گذاری این مقاله